image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1. Xã Vĩnh Bình:

- Địa chỉ:  Ấp 1, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

- Điện thoại:  (0272)3 848 606

- Thư điện tử: ubndxvbvinhhung@longan.gov.vn

 

Xã Vĩnh Bình gồm có 5 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5) với diện tích 2.201,23ha, dân số 3.232 người. 

- Phía Đông giáp với Tuyên Bình Tây, Tuyên Bình, Thái Bình Trung

- Phía Tây giáp với các xã Thái Bình Trung, Thị Trấn, Vĩnh Thuận; 

- Phía Nam giáp với Tuyên Bình Tây, Vĩnh Thuận; 

- Phía Bắc giáp với Thái Bình Trung.

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND – UB.MTTQVN xã Vĩnh Bình

* Đảng ủy và HĐND:

1. Ông                                  - Bí thư đảng ủy 

    Điện thoại:  

2. Bà Phan Thị Thanh Tâm - Phó bí thư Đảng ủy - CT.HĐND xã

       Điện thoại: 0944842324

3. Bà Võ thị Cẩm Hồng - Phó chủ tịch HĐND

    Điện thoại:  0985745382

* Uỷ ban nhân dân:

1. Ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch 

    Điện thoại:   0832164066

2.  Ông Võ Huy Duy Vũ - Phó Chủ tịch 

    Điện thoại:  

3. ông Lê Minh Kha - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại:

* UB. MTTQVN:

1. Ông Nguyễn Thị Thúy – Chủ tịch

    Điện thoại:  

2. Bà Trương Trần Anh Thư – Phó Chủ tịch

    Điện thoại: 0169 392 2402

2 Xã Tuyên Bình:

- Địa chỉ: Ấp Rạch mây, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng,  tỉnh Long An

- Điện thoại:  (0272)3 847 049

- Thư điện tử: ubndxtbvinhhung@longan.gov.vn

Xã Tuyên Bình gồm có 5 ấp (ấp Bình Châu, ấp Cả Bản, ấp Rạch Mây, ấp Chòi Mòi, ấp Rạch Đình)với diện tích 4.623,88 ha, dân số 5.062 người. 

-  Phía Đông giáp với xã Bình Tân (thị xã Kiến Tường); 

-  Phía Tây giáp với xã Vĩnh Bình và xã Tuyên Bình Tây; 

-  Phía Nam giáp với xã Thạnh Hưng (huyện Mộc Hóa); 

-  Phía Bắc giáp với Campuchia.

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND – UB.MTTQVN xã Tuyên Bình

* Đảng ủy và HĐND:

1. Ông Nguyễn Thanh Toàn - Bí thư đảng ủy

    Điện thoại: 0918 091 197

2. Ông Nguyễn Vũ Phương – Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND

    Điện thoại: 0985 796 445

2. Ông Trần Chí Tâm – Phó Chủ tịch HĐND

  Điện thoại:  0989 944 535

* Ủy ban nhân dân:

1. Ông Huỳnh Văn Bé - Chủ tịch 

    Điện thoại:  0918 127 670 

2. Ông  Lê Minh Nhuệ        - Phó Chủ tịch  

    Điện thoại:   

3. Ông Huỳnh Thành Được - Phó Chủ tịch 

    Điện thoại: 0909 692 400

* UB. MTTQVN:

1. Ông  Nguyễn Công Thường       – Chủ tịch

    Điện thoại:  

3. Xã Thái Bình Trung:

- Địa chỉ:  Ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

- Điện thoại:  (0272)3 973 602

- Thư điện tử: ubndxtbtvinhhung@longan.gov.vn

Xã Thái Bình Trung gồm có 7 ấp (ấp Trung Trực, ấp Trung Môn, ấp Láng Đao, ấp Trung Liêm, ấp Trung Chánh, ấp Trung Vĩnh, ấp Trung Thành), diện tích là 3.516 ha, dân số 4.630 người. 

-  Phía Đông tiếp giáp với xã Tuyên Bình và nước bạn Campuchia; 

-  Phía Tây giáp với Campuchia và xã Thái Trị; 

-  Phía Nam giáp với xã Vĩnh Bình và thị trấn Vĩnh Hưng; 

-  Phía Bắc giáp với Campuchia.

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND – UB.MTTQVN xã Thái Bình Trung

* Đảng ủy và HĐND:

1. Ông Nguyễn Hữu Hiền - Bí thư đảng ủy -  

   Điện thoại:  0913678490  

2. Ông Ngô Tráng Sĩ - Phó Bí thư đảng ủy, CT UBND xã

   Điện thoại: 0977 450 792

3. Ông Nguyễn Văn Học - CT.HĐND xã

   Điện thoại: 0909 692 492

4. Ông Đỗ Ngọc Hùng   - Phó chủ tịch HĐND

   Điện thoại:  0918 965 866 

* Ủy ban nhân dân:

1. Ông           - Phó Chủ tịch    

   Điện thoại:  

2. Ông Nguyễn Vũ Long - Phó chủ tịch

 Điện thoại: 0367 933 117

* UB. MTTQVN:

1. Ông Nguyễn Văn Liêm – Chủ tịch

   Điện thoại:098 508 8735

 2. Ông Lê Trung Mai – Phó Chủ tịch

   Điện thoại: 01688 533 334

4 Xã Thái Trị:

- Địa chỉ:  Ấp Thái Quang, xã Thái Trị , huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

- Điện thoại:  (0272) 3 847 194

- Thư điện tử:

Xã Thái Trị gồm có 5 ấp (ấp Thái Quang, ấp Thái Vĩnh, ấp Thái Kỳ, ấp Láng Lớn, ấp Bàu Nâu),  diện tích 3.827,7 ha, dân số 4.672 người. 

-  Phía Đông giáp với Campuchia; phía Tây giáp với xã Vĩnh Trị; 

-  Phía Nam giáp với xã Thái Bình Trung và thị trấn Vĩnh Hưng; 

-  Phía Bắc giáp với xã Hưng Điền A.

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB. MTTQVN xã Thái Trị

* Đảng ủy – HĐND :

1. Ông Bùi Văn Tỉnh - Bí thư đảng ủy  

    Điện thoại:    0918129321

2. ông Bùi Đức Thọ - Phó Bí thư đảng ủy, CT UBND xã   

    Điện thoại:  0943 784 332

3. Ông Võ Minh Kha –Chủ tịch HĐND

    Điện thoại:  0848 495 287

* Ủy ban nhân dân:

1. Ông  Bùi Đức Thọ - Chủ tịch 

    Điện thoại : 0943 784 332

2. Ông Lê Công Thạo - Phó Chủ tịch 

    Điện thoại:   0983961157

3. Ông Trần Đình Tuyển - Phó Chủ tịch

    Điện thoại:   01259 518 949

* UB. MTTQVN:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh – Chủ tịch

    Điện thoại: 0982 318 200

2. Ông Lâm Văn Phương – Phó Chủ tịch

    Điện thoại: 0982 157 847

5. Xã Vĩnh Trị:

- Địa chỉ:  Ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

- Điện thoại:  02723 848 208

- Thư điện tử:

Xã Vĩnh Trị gồm có 6 ấp (ấp Gò Cát, ấp Xóm Mới, ấp Lò Gạch, ấp Rọoc Đô, ấp Sậy Giăng, ấp Bàu Nâu)

diện tích 5.924,4 ha, dân số 6.178 người. 

-  Phía Đông giáp với xã Thái Trị và thị trấn Vĩnh Hưng; 

-  Phía Tây giáp với xã Khánh Hưng và xã Hưng Điền A; 

-  Phía Nam giáp với huyện Tân Hưng; 

-  Phía Bắc giáp với xã Thái Trị.

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB. MTTQVN xã Vĩnh Trị

* Đảng ủy – HĐND:

1. Ông Tô Văn Đẹp - Bí thư đảng ủy

    Điện thoại:  0494161911    

 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng – Phó Bí thư ĐU- Chủ tịch HĐND

    Điện thoại:  0943 784 208

 3. Ông Phạm Văn Toàn – Phó Chủ tịch HĐND

    Điện thoại: 0918 955 429

* Ủy ban nhân dân:

1. Ông Bùi Văn Hiệu - Chủ tịch UBND   

    Điện thoại:   0909 163 323

2. Ông  - Phó Chủ tịch UBND   

    Điện thoại: 

3. Ông  - Phó Chủ tịch

Điện thoại: 

* UB. MTTQVN:

1.                        - Phó Chủ tịch UBMTTQ    

    Điện thoại:   

 2. Bà Trần Thị Quỳnh Như – Phó Chủ tịch

    Điện thoại: 0169 824 8068

6. Xã Khánh Hưng:

- Địa chỉ:  Ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

- Điện thoại:  02723 978 186

- Thư điện tử: ubndxkhvinhhung@longan.gov.vn

Khánh Hưng gồm có 5 ấp (ấp Gò Châu Mai, ấp Sậy Giăng, ấp Cả Trốt, ấp Tà Nu, ấp Bàu Sen) 

với diện tích 5.225 ha, dân số 5.870 người. 

-  Phía Đông giáp với xã Vĩnh Trị và xã Hưng Điền A; 

-  Phía Tây và Nam giáp với xã Hưng Hà (huyện Tân Hưng); 

-  Phía Bắc giáp với nước bạn Campuchia.

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB. MTTQVN xã Khánh Hưng 

* Đảng ủy – HĐND:

1.Ông Trương Văn Lâm – Bí thư đảng ủy  

    Điện thoại: 0913 176 213

2. Ông Huỳnh Văn Trúc Nhơn - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND  

    Điện thoại:   01685405014

3. Ông  Huỳnh Văn Xuyên - Phó chủ tịch HĐND

     Điện thoại: 0987 116 260

* Ủy ban nhân dân:

1. Ông Nguyễn Minh Luân - Chủ tịch UBND    

    Điện thoại:   0909 454 496

2. Bà  Võ Thị Nhanh - Phó chủ tịch UBND

     Điện thoại: 0987 116 260

3. Ông Nguyễn Công Hiệp - Phó Chủ tịch UBND   

    Điện thoại: 0909 999 033

* UB. MTTQVN:

1. Ông Trương Quốc Tuấn – Chủ tịch UBMTTQVN

    Điện thoại: 0918 617 236

7. Xã Hưng Điền A:

- Địa chỉ:  Ấp 1 , xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

- Điện thoại:  (0272)3 979 195

- Thư điện tử: ubndxahdavinhhung@longan.gov.vn

Xã Hưng Điền A gồm có 6 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp Bào Chứa, ấp Gò Xoài, ấp Tà Nu), diện tích 4.850,9 ha, dân số 5.223 người. 

-  Phía Đông giáp Campuchia, 

-  Phía Tây giáp xã Khánh Hưng, 

-  Phía Nam giáp xã Thái Trị, 

-  Phía Bắc giáp nước bạn Campuchia.

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB. MTTQVN xã Hưng Điền A

* Đảng ủy – HĐND:

1. Ông Ngô Hoàng Nam - Bí thư đảng ủy 

    Điện thoại: 0945944779

2. Ông Lê Văn Phụng          - Phó Bí thư đảng ủy, CT HĐND

    Điện thoại: 0933 628 244

3. Ông  Trần Thanh Thịnh– Phó chủ tịch HĐND

    Điện thoại: 0369621737

* Ủy ban nhân dân:

1. Ông Trương Hồng Non - Chủ tịch UBND  

    Điện thoại: 0944 977 118  

2.  Ông  Trần Hưu Lợi   - Phó Chủ tịch UBND    

    Điện thoại: 0855 999 285

3. Ông Phạm Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND   

    Điện thoại:   0983 828 966

* UB. MTTQVN:

Ông  Nguyễn Thị Hải      - Chủ tịch UBMTTQVN

Điện thoại:  

8. Xã Vĩnh Thuận:

- Địa chỉ:  Ấp Cả Nga , xã Vĩnh Thuận , huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

- Điện thoại:  0723 848 758

- Thư điện tử: ubndvtvinhhung@longan.gov.vn

Xã Vĩnh Thuận gồm có 5 ấp (ấp Cà Na, ấp Cả Nga, ấp Ông Lẹt, ấp Kinh Mới, ấp Xóm Mới), 

diện tích 3.412,86 ha, dân số 4.458 người. 

-  Phía Đông giáp với xã Vĩnh Bình và xã Tuyên Bình Tây; 

- Phía Tây giáp với xã Thạnh Hưng và một phần xã Vĩnh Thạnh (huyện Tân Hưng); 

-  Phía Nam giáp với xã Vĩnh Lợi (huyện Tân Hưng); 

-  Phía Bắc giáp với thị trấn Vĩnh Hưng.

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB. MTTQVN xã Vĩnh Thuận

* Đảng ủy – HĐND:

1.- Ông Võ Văn Cho - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

  Đin thoi:  0937 476 665                       Email:

2. Ông Nguyễn Văn Hân – Phó Bí thư đảng ủy  

    Điện thoại: 0978 353 763

3. Ông  Trần Văn Hiện – Phó chủ tịch HĐND

    Điện thoại:  0919249739

* Ủy ban nhân dân:

1. Ông Nguyễn Chí Thiện - Chủ tịch UBND   

    Điện thoại:   0906 309 553

2. Ồng Lê Văn Hoàng   - Phó Chủ tịch UBND    

    Điện thoại:   0919249739

.3. Ồng              - Phó Chủ tịch UBND    

    Điện thoại:    

* UB. MTTQVN:

1. Ông Trần Văn Riếp – Chủ tịch

    Điện thoại: 0907 106 706

2. Ông Nguyễn Văn Ria – Phó Chủ tịch

    Điện thoại: 0123 678 0242

9. Xã Tuyên Bình Tây:

- Địa chỉ:  Ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

- Điện thoại:    0273 602 555

- Thư điện tử:

Xã Tuyên Bình Tây gồm có 5 ấp (ấp Cả Rưng, ấp Cả Cóc, ấp Cả Gừa, ấp Bình Châu, ấp Đầu Sấu), 

diện tích 4.413,78 ha, dân số 4.236 người. 

-  Phía Đông giáp xã Tuyên Bình, 

-  Phía Tây giáp xã Vĩnh Lợi (huyện Tân Hưng), 

-  Phía Nam giáp xã Vĩnh Đại (huyện Tân Hưng), 

-  Phía Bắc giáp xã Vĩnh Bình và xã Vĩnh Thuận.

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB. MTTQVN xã Tuyên Bình Tây

* Đảng ủy – HĐND:

1. Ông Trần Tấn Nhỏ      - Bí thư đảng ủy -  CT.HĐND

    Điện thoại:  0918 701 442

2. Ông Nguyễn Văn Lên - Phó Bí thư  

    Điện thoại:   0918 499 086

3. Ông Nguyễn Quốc Phong – Phó chủ tịch HĐND 

Điện thoại:  0918 895 683 

* Ủy ban nhân dân:

1. Ông Trần Văn Khánh -  Chủ tịch UBND   

    Điện thoại:   0812 663 664

2. Ông Nguyễn Tấn Đạ  - PCT UBND

Điện thoại:  0919 404 025

3. Lê Minh Hiếu - PCT UBND

* UB. MTTQVN:

1. Ông Nguyễn Đức Minh – Chủ tịch

    Điện thoại: 0988 645 309 

2. Ông Trần Văn Đầy – Phó Chủ tịch

    Điện thoại: 0165 293 1329

10. Thị trấn Vĩnh Hưng:

- Địa chỉ:  Đường Tháp Mười, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

- Điện thoại:  0723 847 244

- Thư điện tử:

Thị trấn Vĩnh Hưng gồm có 8 ấp, khu phố (khu phố I, khu phố II, khu phố III, khu phố IV, khu phố Măng Đa, 

khu phố Bào Sậy, ấp Rạch Bùi, ấp Chiến Thắng), diện tích 499,4 ha, dân số 11.282 người. 

-  Phía Đông giáp 02 xã Vĩnh Bình và Thái Bình Trung, 

-  Phía Tây giáp xã Vĩnh Trị, 

-  Phía Nam giáp xã Vĩnh Thuận, 

-  Phía Bắc giáp với xã Vĩnh Trị và xã Thái Trị.

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB. MTTQVN thị trấn Vĩnh Hưng

* Đảng ủy – HĐND:

1. Ông Trần Thị Yến - Bí thư đảng ủy 

    Điện thoại:  0918892120 

2. Ông Nguyễn Xuân Hùng     - Phó Bí thư Đảng ủy, CT HĐNd TT 

    Điện thoại: 0972 74 72 87

3. Bà Lê Thị Hoàng Hoanh – Phó chủ tịch HĐND

    Điện thoại: 0979 726 038

* Ủy ban nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Sự - Chủ tịch UBND   

    Điện thoại:     0918430163

2. Ông Lê Hiệp Chưởng         - Phó Chủ tịch UBND   

 Điện thoại:    0976957375

3. Ông Hồ Trọng Hải - PCT UBND

* UB. MTTQVN:

1. Ông Lê Văn Khối – Chủ tịch

    Điện thoại: 0987 228 990

2. Ông Đào Đức Hải – Phó chủ tịch

    Điện thoại: 0915 698 322

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
«« « 1 2 » »»