image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tháng: 1
 • Tất cả: 1
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Địa chỉ: Sô 16,Đường 30/4, khu phố Măng Đa,thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Điện thoại: (0272) 3 847 252 fax: (0272) 3 847 649

Thư điện tử:vinhhung@longan.gov.vn

Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.

Hội đồng Nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

Hội đồng Nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang Nhân dân và của công dân ở địa phương.

Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Hưng khóa XI, nhiệm kỳ 2021–2026 đầu nhiệm kỳcó: 30 vị đại biểu. đến thời điểm hiện tại 29 đại biểu

Thường trực Hội đồng Nhân dânhuyện gồm:


-Họ và tên:Nguyễn Tuấn Anh

 • - Ngày, tháng, năm sinh:15/5/1975
 • - Quê quán:xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 • - Nơi ở hiện nay: TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
 • - Dân tộc: Kinh
 • - Trình độ chuyên môn:Đại học Chínhquyền Nhà nước
  - Chức vụ:Phó bí Thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện
  - Điện thoại: 0918701 441
truong van chay.png

-Họ và tên: Trương Văn Chảy

 • - Ngày, tháng, năm sinh:29/9/1969
 • - Quê quán:xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
 • - Nơi ở hiện nay: xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
 • - Dân tộc: Kinh
 • - Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính
  - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện (Chuyên trách)
  - Điện thoại: 0918 028 967
kieu phuong.jpg

-Họ và tên: Phạm Thị Kiều Phương

 • - Ngày, tháng, năm sinh:15/7/1977
 • - Quê quán:Xã Bính Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
  • - Nơi ở hiện nay:TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
 • - Dân tộc: Kinh
 • - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Chính quyền Nhà nước
  - Chức vụ: UVTV,Trưởng Ban Tuyên giáo HU, GĐ Trung tâm Chính trị huyện,Trưởng ban Kinh tế -Xã hộiHĐND huyện
  -Điện thoại: 0907 596 939
trach.png

-Họ và tên: Trần Văn Trạch

 • - Ngày, tháng, năm sinh:20/10/1966
 • - Quê quán:xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
 • - Nơi ở hiện nay: TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long A
 • - Dân tộc: Kinh
 • - Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
  - Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chếHĐND huyện (Chuyên trách)


-Họ và tên: Nguyễn Vinh Quốc

 • - Ngày, tháng, năm sinh:15/10/1974
 • - Quê quán:xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 • - Nơi ở hiện nay: xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
 • - Dân tộc: Kinh
 • - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế nông lâm
  - Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-XHHĐND huyện (Chuyên trách)




image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
«« « 1 2 » »»