image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1

Văn bản Quy phạm pháp luật

Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2024/QĐ-UBND 04/07/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Vĩnh Hưng
Lượt xem: 7
Tải về 1
04/2015/QĐ-UBND 28/01/2022 V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 và Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh Long An
Lượt xem: 20
Tải về 0
04/2021/QĐ-UBND 18/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ
Lượt xem: 22
Tải về 0
03/2021/QĐ-UBND 06/05/2021 V/v bãi bỏ Quyết định số 1635/2021/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND huyện Vĩnh Hưng về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp
Lượt xem: 18
Tải về 0
05/2020/QĐ-UBND 21/09/2020 Bãi cỏ quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của UBND huyện ban hành Quy định quản lý công viên , cây xanh đo thị thị trấn Vĩnh Hưng
Lượt xem: 18
Tải về 0
06/2020/QĐ-UBND 21/09/2020 Bãi bỏ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 15/12/2012 của UBND huyện ban hành Quy chế quản lý quy hoạch quản lý đô thị thị trấn Vĩnh Hưng
Lượt xem: 22
Tải về 0
04/2020/QĐ-UBND 10/04/2020 bổ sung nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin
Lượt xem: 24
Tải về 0
02/2020/QĐ-UBND 10/04/2020 Bổ sung nhiệm vụ về công tác Dân tộc cho Phòng Nội vụ
Lượt xem: 21
Tải về 0
03/2020/QĐ-UBND 10/04/2020 sửa đổi bải bỏ một số nội dung tại Điều 1 của quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND huyện
Lượt xem: 20
Tải về 0
01/2020/QĐ-UBND 17/03/2020 Quy định về việc vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện
Lượt xem: 20
Tải về 0
123
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
«« « 1 2 » »»