image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện:

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Bình, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

- Điện thoại: (0272) 3 847 250

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Thông tin chung về Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

- Chủ tịch Tô Văn Chảnh - Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Điện thoại: 0918129728.

- Ông Huỳnh Văn Quốc - Phó Chủ tịch.

Điện thoại: 0918 893 060.

2. Liên đoàn Lao động huyện:

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tịch, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

- Điện thoại: (0272) 3 847 348.  Email: ldldvinhhung@longan.gov.vn.

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Nguyễn Văn Diện – Chủ tịch.

Điện thoại: 0913780876.     

- Ông Lê Quốc Bổn – Phó Chủ tịch.

Điện thoại:   .                         

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện:

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Bình, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

- Điện thoại: (0272) 3 847 356.

Thông tin chung về lãnh đạo

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Huyền –   Chủ tịch.

Điện thoại: 0983847210.

4. Hội Nông dân huyện:

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Bình, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

- Điện thoại: (0272) 3 847 274.  Email: hndvinhhung@longan.gov.vn.

Thông tin về lãnh đạo cơ quan

- Ông Huỳnh Văn Lâm - Chủ tịch

Điện thoại:  

- Ông Nguyễn Văn Lạc - Phó Chủ tịch.

Điện thoại: 0984456755.

5. Hội Cựu Chiến binh huyện:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Bình, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Ngô Viết Tuân – Chủ tịch.

Điện thoại: 0913798093.

6. Huyện đoàn:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Bình, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Điện thoại: (0272) 3 847 624.    Email: hdvinhhung@longan.gov.vn.

- Ông Tô Chiu Phúc – Bí thư.

Điện thoại: 0902945999.

- Ông Nguyễn Minh Cường - Phó Bí thư.

Điện thoại: 0815819737.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
«« « 1 2 » »»