image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tháng: 1
 • Tất cả: 1
ỦY BAN NHÂN DÂN

Địa chỉ: Số 16, Đường 30/4, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Điện thoại: (0272) 3 847 252; Fax: (0272) 3 847 649.

Thư điện tử: vinhhung@longan.gov.vn.

Địa chỉ website: https://vinhhung.longan.gov.vn/

Ủy ban Nhân dân huyện do Hội đồng Nhân dân huyện bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân huyện, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Ủy ban Nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính Nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

Lãnh đạo UBND huyện :

tran văn cuong.png
-Họ và tên: Trần Văn Cường.
- Ngày, tháng, năm sinh:05/4/1977
 • - Quê quán:xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
  • - Nơi ở hiện nay: TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
 • - Dân tộc: Kinh.
 • - Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng và công nghiệp.
  - Chức vụ:Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện.
  -Điện thoại: 0918.532.185.
 • - Đại biểu HĐND tỉnh, huyện NK 2021-2026

-

-Họ và tên: Võ Văn Bảo.
 • - Ngày, tháng, năm sinh:10/4/1971.
 • - Quê quán:xã Hòa Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
  • - Nơi ở hiện nay: xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
 • - Dân tộc: Kinh.
 • - Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Luật.
  - Chức vụ: HUV,Phó Chủ tịch UBND huyện.
 • - Điện thoại: 0984.675.977.
 • -Email:baovv@longan.gov.vn.


Các Ủy viên UBND huyện:

1. Ông Lê Thanh Thủy, UV.UBND, Trưởng Công an huyện;

Điện thoại: 0918430027.

2. Ông  Võ  Văn Tuấn, UV.UBND, CHT Ban CHQS huyện;

Điện thoại: 

3. Ông Trần Văn Bằng, UV.UBND, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Điện thoại: 0382714314.

4. Ông Nguyễn Hữu Tâm, UV.UBND, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

Điện thoại: 0775189606.

5. Ông Lê Hoàng Vũ, UV.UBND,  Chánh Thanh tra huyện;

Điện thoại:  0983696320.

6. Ông Nguyễn Minh Châu, UV.UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;

Điện thoại: 0918127673.

7. Ông Huỳnh Hoàng Lam, UV.UBND, Trưởng phòng Tư pháp;

Điện thoại:  0919249739.

8. Ông Tạ Thành Đô,  Trưởng phòng Nội vụ;

Điện thoại:  0813130606.

9. Ông Hà Văn Hưng, UV.UBND, Trưởng phòng LĐ-TB&XH;

Điện thoại: 0918266128.

10. Ông Châu Thanh Đăng, UV.UBND, Chánh Văn Phòng HĐND&UBND huyện;

Điện thoại:  0943242309.

11. Ông Trần Hữu Hiệp, UV.UBND, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;

Điện thoại: 0918129321.

12. Ông Lê Văn Minh, UV.UBND, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;

Điện thoại: 0918593542.

13. Ông Ngô Văn Thuận, UV.UBND, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

Điện thoại: 0918955782.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
«« « 1 2 » »»