image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

I. CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN HUYỆN

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Địa chỉ: Số 16, Đường 30/4, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Điện thoại: (0272)3 847 252         Fax: (0272)3 847 649.

Thư điện tử: vinhhung@longan.gov.vn

Thông tin chung về lãnh đạo

 

- Ông Châu Thanh Đăng - Chánh Văn phòng

Điện Thoại: 094 324 309    Email: dangct@longan.gov.vn

- Ông Trần Văn Toàn - Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0918 085 804      Email: vantoan_vpvh@longan.gov.vn

- Ông   Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: - 0823413681     Email: tungnt@longan.gov.vn

2. Phòng Nội vụ:

Địa chỉ: Số 16, Đường 30/4, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (tầng 2)

ĐT: (0272) 3 848 214                 Fax: (0272) 3 847 186

Thư điện tử:

Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Tạ Thành Đô - Trưởng phòng Nội vụ:

Điện thoại: 0813.130.606          Email:

- Bà Võ Thị Kim Ánh - Phó Trưởng phòng:

Điện thoại:  0942 737 984          Email: anh_vtk2@longan.gov.vn

- Ông Đào Hoàng Nam - Phó Trưởng phòng

3. Phòng Tư pháp:

Địa chỉ: Số 16, Đường 30/4khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (tầng trệt)

Điện thoại:  (0272) 3 847 672        Fax: (0272) 3 971 303

Thư điện tử:  tpvinhhung@longan.gov.vn

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Huỳnh Hoàng Lam - Trưởng phòng

Điện thoại: 0919 249 739             Email: 

- Ông Nguyễn Văn Oanh - Phó Trưởng phòng

Điện thoại:  0979 563 877             Email:

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Điện thoại: (0272) 3 971 097

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Hưng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện.

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông  Trần Hữu Hiệp - Trưởng phòng

Điện thoại:  0918 129 321             Email: 

- Ông Trần Văn Tài – Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0379 506 609                                    

5. Phòng Văn hóa và Thông tin:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Bình, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 3 847 404

Thư điện tử: pvhtt.vinhhung@longan.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn huyện

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Ngô Văn Thuận - Trưởng phòng

Điện thoại:  0918 955 782

- Ông Trần Bình Nhiên - Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0983872814 Email:

Địa chỉ: Đường 30/4, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Điện thoại:  (0272) 3 847 223

Thư điện tử:

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Lê Hoàng Vũ - Chánh Thanh tra huyện

Điện thoại: 0983 696 320

- Ông Lê Văn Mỹ - Phó Chánh thanh tra

Điện thoại: 0918 260 300

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Địa chỉ: Đường 30/4, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 3 847 217

Thư điện tử:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện,  tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Hà Văn Hưng - Trưởng phòng

Điện thoại:  0918 266 128

- Bà  Nguyễn Thị Kim Hạnh - Phó Trưởng phòng

Điện thoại:  0918 774 481

- Ông Phan Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0838 029 348

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Địa chỉ: Đường 30/4, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

- Điện thoại:  (0272) 3 848 404

-Thư điện tử:  

Phòng Kinh tế - Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: công thương; xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Lê Văn Minh - Trưởng phòng 

Điện thoại:  0918 593 542      Email:

- ông Nguyễn Thành Khoang - Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0937 453 876     Email:

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Địa chỉ: Đường 30/4, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Điện thoại:  (0272) 3 847 560 - (0272) 3 848 009

Thư điện tử:  phongtckhvh@longan.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Nguyễn Minh Châu - Trưởng phòng

Điện thoại:  0918 127 673   Email:chaunm@longan.gov.vn

- Ông Phan Thành Gẩm - Phó Trưởng phòng

Điện thoai: 0918019198

- Ông Hồ Minh Cần - Phó Trưởng phòng

Điện thoai:  

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Địa chỉ: Đường Tháp Mười, khu phố 4, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Số điện thoại:  (0272) 3 848 672

Thư điện tử:  

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Nguyễn Hữu Tâm - Trưởng phòng

Điện Thoại: 01225 189 606      Email: tam_nh@longan.gov.vn

- Ông Dương Thanh Minh - Phó Trưởng phòng

Điện Thoại:  0943 202 032        Email: 

 Ông Võ Văn Tánh - Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0395 070 313

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Đường 30/4, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Điện thoại:  (0272) 3 847 426

Thư điện tử: 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Trần Văn Bằng - Trưởng phòng 

Điện thoại:  0914756223                  Email:

- Ông Nguyễn Huỳnh Hải - Phó Trưởng phòng

Điện thoại:  0918 756 936                     Email:

- Ông    - Phó Trưởng phòng

Điện thoại:                   Email:

12. Phòng Y tế huyện

- Ông Trần Bình Thành - Trưởng phòng

Điện thoại:  01663 338 797       Email:

 

II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện:

Địa chỉ: Đường CMT8, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 3 847 935

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện dự án; Lập kế hoạch thực hiện dự án; Chỉ đạo các hoạt động cần thiết trong việc thực hiện dự án; Giám sát tiến độ, chất lượng và kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh, thanh toán, cấp phát, giải ngân kịp thời đối với nguồn vốn đã được bố trí cho dự án; Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng dự án đạt hiệu quả kinh tế, đúng mục đích sử dụng; Đúc kết những bài học kinh nghiệm để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch vàquản lý tốt hơn cho các dự án khác trong tương lai. 

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Nguyễn Hoàng Em - Giám đốc:

Điện thoại:  0913 165 138       Email:emnh@longan.gov.vn 

- Ông Châu Phú Hùng - Phó Giám đốc:

Điện thoại: 0918955767             Email: minhlv@longan.gov.vn

- Ông Trần Văn Khang - Phó Giám đốc:

Điện thoại:    Email: 

2. Trung tâm Hành chính công huyện:

Địa chỉ: Số 16, Đường 30/4, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Điện thoại:  (0272) 3 848 510

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Nguyễn Minh Thi - Giám đốc

Điện thoại:  0918897913         Email:

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc

Điện thoại:                      Email:

 

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Bình, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Điện thoại:  (0272) 3 847 299 (0272) 3 847 251

Thư điện tử:  truyenthanh.vinhhung@longan.gov.vn

Thông tin chung về lãnh đạo

- Bà Trần Thị Huệ - Giám đốc

Điện thoại:      0942 711 083            Email:

- Bà Trần Thị Hải Hà – Phó Giám đốc

Điện thoại:  01234 021 737  

- Ông Huỳnh Văn Phương – Phó Giám đốc

Điện thoại:   

4. Trung tâm Y tế huyện:

Địa chỉ: Đường tỉnh ĐT.831, ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Điện thọai:  (0272) 3 847 179

Thư điện tử:  

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Giám đốc

Điện thoại: 0918 896 279

- Ông Phan Đăng Vinh - Phó Giám đốc

 Điện thoại: 0916 658 605     Email:

- Ông Võ Văn Nhanh - Phó Giám đốc

Điện thoại:  0986 559 986       Email:

 

5. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tịch, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Điện thọai:  (0272) 3 847 360

Thông tin chung về lãnh đạo

- Bà Phạm Thị Kiều Phương - Trưởng ban tuyên giáo HU - Giám đốc, Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

Điện thoại: 0907596 939

- Ông Danh Văn Hoàng  - Phó Giám đốc

Điện thoại:  0938915029          Email:

6. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện:

Địa chỉ: 80 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Điện thọai:  (0272) 3 847 253

Thông tin chung về lãnh đạo

- Ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc

Điện thoại: 0949057787

- Ông Đinh Châu Phong   - Phó Giám đốc

Điện thoại:    Email:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
«« « 1 2 » »»