image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
TIẾP CÔNG DÂN, ĐỐI THOẠI GIẢI QUYẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NHÂN DÂN LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG

Những năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tuyên Bình Tây luôn được giữ ổn định, kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển vượt bậc, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân không ngừng được củng cố, nâng cao. Nhất là từ khi đảng bộ xã triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, Quy định 11-QĐi/ TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, tình hình trong nhân dân được nắm bắt, giải quyết kịp thời và hiệu quả. Người dân an tâm lao động sản xuất, tin tưởng sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước. Những kết quả đó đã tạo tiền đề rất quan trọng cho sự phát triển của địa phương.

Đến tháng 6 năm 2024, cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025 đã được lãnh đạo thực hiện hoàn thành. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 57,9 triệu đồng/người/năm. Xã có trên 97% hộ có mức sống từ trung bình trở lên, trong đó có trên 30% hộ khá, giàu. Riêng năm 2023 xã có 480/1.114 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi được cấp tỉnh và cấp huyện công nhận. Trong sản xuất, bà con nhân dân mạnh dạng đầu tư ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất canh tác, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, theo đó nhiều mô hình sản xuất mới bướt đầu đem lại hiệu quả. Trên địa bàn xã có một hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, bình quân hằng năm hợp tác xã liên kết sản xuất với bà con từ 1.100-1.500 ha, trong đó số diện tích ứng dụng công nghệ cao là trên 400ha. Bên cạnh đó các chính sách an sinh xã hội, chính sách hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn được xã đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo, hiện xã còn 22 hộ nghèo. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2021, có 2/2 trường trên địa bàn được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Kết cấu hạ tầng được các cấp quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn cũng vì thế từng bước có sự phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Kinh tế phát triển, người dân tự nguyện đóng góp sức người, sức của xây dựng các công trình hạ tầng địa phương góp phần rất lớn vào chương trình xây dựng Nông thôn mới. Hiện xã đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới, đang đề nghị cơ quan chức năng tỉnh phúc tra công nhận trong tháng 7 năm 2024.

Đảm bảo duy trì ổn định, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định cần tập trung đồng bộ, nhiều giải pháp, trong đó công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết những phản ánh kiến nghị của nhân dân là côn tác rất qua trọng, cần thiết duy trì thường xuyên. Để thực hiện tốt việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân cấp ủy, chính quyền xã xác định cần tập trung triển khai thường xuyên, đồng bộ nhiều giải pháp, nêu cao tinh thần trách nhiệm từ trong cấp ủy, chính quyền đến sự tham gia của toàn thể người dân. Trong đó các nội dung cốt yếu mà xã xác định cần duy trì thực hiện tốt là: đẩy mạnh thực hiện công tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân; tổ chức định kỳ tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; xây dựng và thực hiện tốt quy chế, lịch tiếp công dân; tăng cường hoạt động góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền...

Anh-tin-bai

Ông Trần Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lên Nguyễn)

Xác định tuyên truyền là khâu đầu rất quan trọng vì thế cấp ủy thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện thường xuyên các cuộc tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật về vai trò làm chủ của nhân dân, về trách nhiệm của cấp ủy chính quyền trong lắng nghe, tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có trên 60 cuộc tuyên truyền trên thiết chế truyền thanh, 34 cuộc họp dân, 16 cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri và tiếp xúc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với nhân dân. Hiệu quả của công tác tuyên truyền đã và đang trực tiếp góp phần làm chuyển biến nhận thức, hành động trong thực thi quyền, trách nhiệm của người dân.

Anh-tin-bai

Người dân phát biểu ý kiến của mình tại hội nghị (Ảnh: Lên Nguyễn)

Triển khai thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/ĐU,ngày 10/6/2019 về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW; Thông báo số 69-TB/ĐU, ngày 10/6/2019 về việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Thời gian, địa điểm tiếp dân được niêm yết tại trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã và được tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã để nhân dân được biết. Đầu nhiệm kỳ đến nay xã đã thực hiện 96 lượt tiếp công dân, 16 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã với nhân dân. Qua đó đã có hàng trăm ý kiến, kiến nghị và những tâm tư, nguyện vọng của người dân được bày tỏ và giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, cấp ủy còn chỉ đạo Ban Tuyên giáo xã thực hiện định kỳ việc điều tra nắm bắt dư luận xã hội, nắm bắt kịp thời tình hình trong nhân dân, những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm, những dư luận mới phát sinh để có giải pháp định hướng, xử lý kịp thời. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Tuyên giáo xã đã thực hiện 16 cuộc điều tra dư luận xã hội phục vụ tốt cho thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, tổ chức 18 hội nghị quán triệt các nghị quyết trung ương, tỉnh, huyện và các nhiệm vụ tại địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm biết cùng tham gia thực hiện. Chỉ đạo Khối Dân vận Đảng ủy thực hiện tốt mở rộng xin ý kiến góp ý xây đảng, xây dựng chính quyền bằng nhiều hình thức: duy trì hoạt động giao với các ngành, các ấp kết hợp mở sổ xin ý kiến góp ý của cán bộ hưu trí, đoàn viên, hội viên, bố trí 3 hồm thư góp ý tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, công an xã và bộ phận tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính xã. Từ năm 2020 đến nay xã đã tiếp nhận được 96 ý kiến góp ý. Các ý kiến đều được ghi nhận và chuyển đến các cơ quan, các ngành có liên quan giải đáp và có văn bản trả lời cụ thể.

Từ việc làm tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết phản ánh, kiến nghị mà các vấn đề nhân dân quan tâm hoặc bức xúc, điều được nắm bắt xử lý kịp thời tại cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, tạo tiền đề rất thuận lợi cho lãnh đạo thực nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tuy vậy, việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân ở địa phương vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục: công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có mặt còn hạn chế, chưa tạo được sự chuyển biến sâu rộng trong nhận thức cửa nhân dân. Người dân chưa ý thức đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình đối với những hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương, ít quan tâm đóng góp ý kiến cho các vấn đề chung của xã hội.

Có nhiều nguyên nhân làm ảnh hưởng tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, xong nguyên nhân chủ quan được xem là quan trọng. Công tác phối kết hợp có lúc, có việc chưa nhịp nhàng, đồng bộ. Trong lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền đôi lúc chưa thật sự quyết liệt. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo chưa phong phú, chưa thu hút được sự quan tâm đông đảo từ phía nhân dân.

Tình hình địa phương thời gian qua được giữ ổn định là một thuận lợi, tuy nhiên trước sự trước xu thế phát triển chung, việc giao lưu văn hóa, giao thương kinh tế, tác động của cơ chế thị trường sẽ tạo ra nhiều mối quan hệ mới, đặt ra những yêu cầu cao hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Theo đó, Đảng ủy xã Tuyên Bình Tây xác định cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; các Thông tư mới ban hành của Thanh tra Chính phủ; và các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Thực hiện tốt Nội quy, Quy chế tiếp công dân của theo Luật tiếp công dân; duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời các đơn thư, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; đảm bảo không để tình trạng đơn thư tồn đọng chưa giải quyết; không để phát sinh khiếu kiện đông người, vụ việc phức tạp thuộc lĩnh vực quản lý. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp dân, giành nhiều thời gian đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân; tiếp công dân phải gắn với việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để kéo dài, gây bức xúc, khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan cấp trên. Tổ chức tốt việc tiếp dân đột xuất, đối thoại với công dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, đông người khi mới phát sinh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về: Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân; thường xuyên đôn đốc, nắm bắt thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn lĩnh vực quản lý; triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo không để diễn tiến phức tạp, kéo dài. Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo và phần mềm cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.

Lên Nguyễn

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh