image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Đẩy mạnh giám sát việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau thông báo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy do đồng chí Lê Văn Tài, UVBTV/HU, Chủ nhiệm UBKT/HU - Chủ trì và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành giám sát thường xuyên việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau thông báo kết quả giám sát chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đối với chi bộ và đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Bí thư chi bộ - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai.

Sáng ngày 28/6/2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành giám thường xuyên việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo số 228-TB/UBKTHU, ngày 05/4/2024 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị… và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với chi bộ và đồng chí Bí thư chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai.

Qua giám sát, tổ chức đảng và đảng viên đã cơ bản thực hiện tốt nội dung giám sát, đã khắc phục tốt các hạn chế, khuyết điểm mà Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chỉ ra trước đó, như: Việc báo cáo của chi bộ thực hiện được thực hiện thường xuyên hơn. Việc khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến hàng quý, hàng năm đã được triển khai thực hiện gắn với bản cam kết tu dưỡng rèn luyện của đảng viên; việc đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của chi bộ đã có sự sáng tạo; việc lựa chọn mô hình học tập và làm theo Bác cụ thể hơn; năm 2024 chi bộ đã xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác “Đảng viên, viên chức, người lao động của Chi nhánh tập trung giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hẹn từ 80% trở lên nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân”.

Bên cạnh đó đồng chí Bí thư chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai đã có sự quan tâm, đầu tư nhiều thời gian hơn đối với công tác Đảng; kịp thời tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên; đã có phân công cụ thể nhiệm vụ đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc đánh giá kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, kế hoạch khắc phục đối với chi bộ...

Anh-tin-bai
 

Đồng chí Lê Văn Tài, UVTV/HU, Chủ nhiệm UBKT/HU phát biểu kết luận nội dung giám sát (Ảnh: Kốl Ka)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chi bộ và đảng viên được giám sát vẫn còn 01 số hạn chế, đồng chí Lê Văn Tài thay mặt Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã phát biểu kết luận buổi giám sát và yêu cầu tập thể và cá nhân thời gian tới cần thực hiện, cụ thể:

Một là: Thực hiện tốt hơn nữa các nội dung sinh hoạt đảm bảo theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 21/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhất là công tác tự phê bình và phê bình.

Hai là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để đưa ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ba là: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu Chi bộ, đơn vị. Thực hiện nghiêm các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị; quy tắc ứng xử nơi công cộng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức.

Bốn là: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức; lấy kết quả thực hiện làm theo của tập thể, cá nhân làm căn cứ đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Kốl Ka

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh